info@naklo-logatec.si

NAKLO, d.o.o., Logatec

Podjetje

Za stanovalce

TV LEP

Turistična pisarna

Obvestila

       

TV LEP

Program

Cenik

Video strani

Tedenski utrip

Arhiv oddaj

Arhiv oddaj Tedenski utrip 2015

Arhiv oddaj Tedenski utrip 2016

Arhiv oddaj Tedenski utrip 2017

Arhiv oddaj Tedenski utrip 2018

Arhiv oddaj Tedenski utrip 2019

Arhiv oddaj Tedenski utrip 2020

Arhiv oddaj Tedenski utrip 2021

Arhiv oddaj Tedenski utrip 2022

Arhiv oddaj Tedenski utrip 2023

Iskalnik oddaj

 

TV Lep Logatec

Podatki o izdajatelju:
NAKLO, d.o.o., Logatec
Notranjska 14, 1370 Logatec,
Davčna številka: SI 32185677
TTR: SI56 0202 5001 5989 875
odprt pri Novi LB d.d.

tel.: 01/7541-313

tv.lep@siol.net

Lokalna kabelska televizija TV Lep

Lokalno televizijo TV LEP Logatec lahko vsakodnevno spremljajo v krajih, ki jih pokrivajo KDS Logatec.

 


Videostrani

se predvajajo 24/7, razen, ko se predvajajo druge oddaje.

Videostrani TV Lep lahko naročniki kabelske televizije in interneta spremljajo tudi preko internetne strani.
 

TV spored:

oddaja Tedenski utrip

na sporedu v sredo, ob 20.00 in v četrtek ob 10.00 in 20.00

Oddaja je sestavljena iz novinarskih prispevkov in vesti o dogajanjih, ki krojijo in oblikujejo utrip življenja v občini, predstavitev društev in organizacij, predstavitev posameznih krajevnih skupnosti in dogajanja v njih, razne reportaže in intervjuji

posnetki sej sveta občine Logatec

predvajanje sej v produkciji Občine Logatec,

na sporedu približno 1x mesečno v nedeljo, ob 18.00 in v ponedeljek ob 18.00

Druge oddaje

Posnetki proslav in drugih kulturnih in športnih prireditev,
proslave: 8. februar - kulturni praznik, september, 20. september - občinski praznik,
predvajanje drugih lastnih oddaj.
 

TV LEP Logatec ponuja organizatorjem volilne kampanje naslednje vrste uporabe programskega časa za državnozborske volitve 2022

 

VIDEOSTRAN                                                                                                      9€ na dan

ciklično predvajanje 24 ur na dan, razen v času oddaj   

 

OBJAVLJANJE SPOTA                                                                                     2€ na sekundo

izdelanega pri nas ali predvajanje drugje izdelane oddaje ali spota

 

SAMOPREDSTAVITEV stranke in kandidata                                              195 €

do 15 minutna predstavitev stranke in kandidata (brez našega voditelja)

Vključuje snemanje v studiu, montažo in 3x predvajanje s predhodnim najavljanjem na TV LEP in objavo oddaje na internetni strani.

Za ponovno predvajanje (nad 3 predvajanji, ki so vključena v ceno) velja 50 % zgornje cene.

 

PREDSTAVITEV stranke in kandidata                                                          395 €

enourna oddaja v studiu, predstavitev z voditeljem oddaje, scenarij in okvirna vprašanja lahko določi naročnik.

Vključuje snemanje v studiu, montažo in 3x predvajanje s predhodnim najavljanjem na TV LEP in objavo oddaje na internetni strani.

Za ponovno predvajanje (nad 3 predvajanji, ki so vključena v ceno) velja 50 % zgornje cene.

 

 

Organizatorji volilne kampanje lahko naročijo tudi izdelavo videostrani in video spotov.
TV LEP naročniku pripravi ustrezno ponudbo. Po potrditvi ponudbe se naročniku izstavi predračun za produkcijo. TV LEP naročniku brezplačno izroči posnetek samopredstavitve oz. predstavitve na DVD za morebitno nadaljnjo uporabo.

 

Izdelava videostrani                                                           okvirno 30 € (odvisno od zahtevnosti)               
Izdelava enominutnega video spota                           okvirno 400 € (odvisno od zahtevnosti)

(vključeno 3x predvajanje)

 

 

* Cene vključujejo 22% DDV.

 

 

 

 

Pravila za izrabo programskega časa za državnozborske volitve 2022


 
1. S temi pravili medij TV Lep oziroma njegov izdajatelj podjetje Naklo d.o.o. skladno z Zakonom o volilni kampanji opredeljuje pogoje, obseg in način oglaševanja organizatorjev volilne kampanje v programu.

2. Uredništvo TV Lep bo samostojno odločalo o obsegu, vsebini in objavi novinarskih prispevkov, ki se nanašajo na volilno kampanjo. Odločitve uredništva bodo usklajene z uredniško politiko in v interesu javnosti.

3. Oglase v predvolilni kampanji lahko za plačilo naročajo politične stranke oz. organizatorji volilnih kampanj ali pooblaščene agencije za posamezne politične stranke, kandidate oz. liste kandidatov.

4. Oblike oglaševanja na lokalni TV so naslednje: video strani, spoti, samopredstavitev,  predstavitev.

5. V skladu z 2. členom zakona o volilni kampanji se volilna kampanja lahko začne najprej 30 dni pred dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnevom glasovanja, kar pomeni, da bo uredništvo upoštevalo predvolilni molk, ki se začne 24 ur pred dnevom glasovanja in se konča z zaprtjem vseh volišč po državi.

6. Naročila sprejema uredništvo, po pošti ali po e-pošti. Vsako naročilo bo evidentirano z datumom  in uro sprejema. Naročilo mora biti potrjeno najkasneje v treh dneh z originalno naročilnico. Naročnik naroči izdelavo oglasnega sporočila najkasneje dva dni pred predvajanjem sporočila. Termini oglaševanja bodo potekali po vrstnem redu prijave.

7. Naročilnica mora vsebovati naslednje podatke:

- naziv politične stranke oz. organizatorja volilne kampanje,
- točen naslov naročnika,
- številka računa, ki ga politična stranka oz. organizator uporablja za volilno kampanjo (v primeru, da je naročnik

   oglaševalska agencija, ta podatek ni potreben),
- davčna številka politične stranke, za katero naročnik naroča oglaševanje,
- izjavo o statusu davčnega zavezanca,

- transakcijski račun,

- čitljiva navedba odgovorne osebe za naročilo z lastnoročnim podpisom odgovorne osebe,
- žig naročnika,
- pooblastilo politične stranke ali organizatorja volilne kampanje v predmetu, ko je naročnik oglaševalska agencija.

8. Na osnovi naročilnic podjetje izstavi račun. Rok plačila je 8 dni od izstavitve računa. Za potrebe volilnih kampanj se na objavljene cene ne priznava nikakršnih popustov in ne omogoča brezplačnega oglaševanja.

9. Organizatorji volilne kampanje lahko izdelavo oglasov naročijo tudi v studiu TV Lep. Za produkcijo se naročniku pripravi ustrezno ponudbo ter po potrditvi ponudbe naročniku izstavi predračun.

10. Vsa naročila bo TV Lep obravnaval enako. Pri uvrščanju oglasov v oglasne bloke velja izključno pravilo časovnega vrstnega reda prispelih naročil (primer: prvo naročilo se predvaja prvo v izbranem oglasnem bloku). Oglasi za predvolilno kampanjo bodo ločeni od ostalih oglasov.

V primeru, da si naročnik sam izdela video strani, morajo biti izdelane v merilih za HD televizijo (JPG format, 1920x1080 pixels).

11. Pravila so namenjena organizatorjem volilnih kampanj in so javno objavljena na internetni strani


 

       
NAKLO, d.o.o., Logatec E-RAČUN DIREKTNE BREMENITVE Novice

Notranjska 14, si - 1370 Logatec
Identifikacija za DDV: SI32185677
Matična: 5606047
IBAN: SI56 0202 5001 5989 875
Banka: Nova LB d.d. Ljubljana, PE Logatec

Rezervni sklad
Stanovanjsko upravljanje
DB
Delavska hranilnica d.d.
NLB d.d.
...
Vse pravice pridržane © 2023 NAKLO, d.o.o., Logatec / Postavitev spletnih strani: Prolog d.o.o., Logatec / 1990 - 2023

Spletna stran brez sejnih piškotov (Session Cookies) ne more delovati pravilno.
Več o tem si lahko preberete na naslednji povezavi www.allaboutcookies.org. Drugih dodatkov stran nima.